„На студенцу“, Божидар Трудић; Феликс Менделсон: „Песма гондолијера“ оп. 19 бр. 6

Аутор: Биљана Тодоровић, ОШ "Нада Пурић", Ваљево
Водитељ обуке: Маја Младеновић
Година обуке: 2019.