Наелектрисање и провођење електричне струје

Аутор: Слађана Димитријевић, ОШ "Јанко Веселиновић", Београд (Вождовац)
Водитељ обуке: Сања Денић
Година обуке: 2019.