Народни интрументи

Аутор: Срђан Пушонић, ОШ "Свети Сава", Краљево
Водитељ обуке: Данка Тешић
Година обуке: 2019.