Наслеђиваље и еволуција

Аутор: Мирјана Ступар, ОШ "Милош Црњански", Нови Сад
Водитељ обуке: Александар Мамић
Година обуке: 2019.