Наставна обрада лирске песме Село Јована Дучића

Аутор: Вишња Ђокић, ОШ "Милан Станчић Уча", Кумане
Водитељ обуке: Гордана Рацков
Година обуке: 2019.