Наставна тема: Књижевност; Наставна јединица: Народна прича, Голуб и пчела

Аутор: Драгана Вергаш, ОШ "Кнегиња Милица", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Снежана Цвејић
Година обуке: 2019.