Наставна тема: Нежива природа; Наставна јединица: Вода око нас

Аутор: Татјана Бошковић, ОШ "20. октобар", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Снежана Цвејић
Година обуке: 2019.