Наставна тема: Основни геометријски облици Наставна тема: Вектор и транслација

Аутор: Санда Милишић- Нерадовић, ОШ "20. октобар", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Снежана Цвејић
Година обуке: 2019.