Наставна тема: Разноврсност природе; Наставна јединица: Облици појављивања воде у природи

Аутор: Верица Гавриловић, ОШ "Кнегиња Милица", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Снежана Цвејић
Година обуке: 2019.