Наставна тема: Unit2- The future; Наставна јединица: Unite2- James's party

Аутор: Ивана Марковић, ОШ "20. октобар", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Снежана Цвејић
Година обуке: 2019.