Наука, култура и уметност народа старог истока

Аутор: Ивана Николић Радуловић, ОШ "Вук Караџић", Кладово
Водитељ обуке: Драгана Ђурковић
Година обуке: 2019.