Наука, култура и уметност народа Старог истока

Аутор: Немања Васић, ОШ "Десанка Максимовић", Косовска Каменица
Водитељ обуке: Александар Стевановић
Година обуке: 2019.