Непостојано а

Аутор: Снежана Александрова, ОШ "Георги Димитров", Босилеград
Водитељ обуке: Драгана Вучковић
Година обуке: 2019.