Oбим круга

Аутор: Драгана Ристић, ОШ "Вук Караџић", Сурдулица
Година обуке: 2020.