Обновљиви и необновљиви извори енергије

Аутор: Маријана Симовић, ОШ "Рифат Бурџовић-Тршо", Нови Пазар
Водитељ обуке: Срђан Станчић
Година обуке: 2019.