Обрада народне епске песме „Смрт Мајке Југовића“

Аутор: Маја Дробњак Басалић, ОШ "Светозар Милетић", Београд (Земун)
Водитељ обуке: Дејан Јанковић
Година обуке: 2019.