Од куће до школе

Аутор: Весна Вукмановић, ОШ "Соња Маринковић", Београд (Земун)
Водитељ обуке: Мира Кашерић
Година обуке: 2019.