Од куће до школе

Аутор: Јелена Бајагић, ОШ "Светозар Милетић", Врбас
Водитељ обуке: Јасминка Олић Илчешин
Година обуке: 2019.