Одређивање непознатог броја

Аутор: Нада Науновић, ОШ "Јован Дучић", Београд (Нови Београд)
Водитељ обуке: Ивана Павковић
Година обуке: 2019.