Одређивање непознатог умањиоца

Аутор: Ирена Живковић, ОШ "Карађорђе", Остружница
Водитељ обуке: Горан Царевић
Година обуке: 2019.