Одређивање жижне даљине сабирног сочива - лабораторијска вежба

Аутор: Драган Јанковић, ОШ "Десанка Максимовић", Ваљево
Година обуке: 2020.