Операције са скуповима (пресек, унија, разлика скупова)

Аутор: Ана Јовић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Нови Сад
Водитељ обуке: Јелена Зељковић
Година обуке: 2019.