Операције са скуповима

Аутор: Марија Бранковић, ОШ "Милош Црњански", Нови Сад
Водитељ обуке: Александар Мамић
Година обуке: 2019.