Описни придеви

Аутор: Снежана Митровић, ОШ "Милован Глишић", Ваљево
Водитељ обуке: Снежана Јовановић
Година обуке: 2019.