Оријентација у простору и оријентација карте, мерење на карти, сателитски навигациони системи

Аутор: Бранкица Вучковић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Смедерево
Водитељ обуке: Невена Перић
Година обуке: 2019.