Ортогонална пројекција

Аутор: Бојана Стевановић, ОШ "Миодраг Чајетинац Чајка", Трстеник
Година обуке: 2020.