Откриће микроскопа и ћелије

Аутор: Александра Микић, ОШ "Уједињене нације", Београд (Чукарица)
Водитељ обуке: Дејан Јанковић
Година обуке: 2019.