Означавање мера на техничком цртежу-котирање, Размера(мерило)

Аутор: Слађана Вулетић, ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад
Водитељ обуке: Јелена Дакић
Година обуке: 2019.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!