"Песма о керуши", Сергеј Јесењин

Аутор: Катарина Гајић, ОШ "Свети Сава", Суботинац
Година обуке: 2020.