Петар II Петровић Његош: "Горски вијенац" (одломци)

Аутор: Марко Јовановић, ОШ "Вук Караџић", Шилово
Година обуке: 2020.