Писање –i -í -y -ý после меких и тврдих сугласника

Аутор: Желка Палик, ОШ "Људовит Штур", Кисач
Водитељ обуке: Синиша Станивук
Година обуке: 2019.