Писање одричне речце не уз именице, придеве и глаголе

Аутор: Снежана Коцић, ОШ "Слободан Савковић", Стари Бановци
Водитељ обуке: Мирјана Мирковић
Година обуке: 2019.