Писање речце НЕ уз глаголе

Аутор: Данијела Пантић, ОШ "Бранко Ћопић", Београд (Раковица)
Водитељ обуке: Ненад Стаменовић
Година обуке: 2019.