Пишем бројеве од 1 до 39 римским цифрама

Аутор: Славица Антонић, ОШ "Жикица Јовановић Шпанац", Бела Црква
Водитељ обуке: Данка Пајић
Година обуке: 2019.