Питагорина теорема

Аутор: Ана Пантелић Којић, ОШ "Драгољуб Илић", Драчић
Година обуке: 2020.