Питагорина теорема

Аутор: Душка Зечевић, ОШ "Бранко Радичевић", Александрово
Година обуке: 2020.