„Пјевам дању, пјевам ноћу“, Бранко Радичевић

Аутор: Јованка Матаруга, ОШ "Мика Митровић", Богатић
Водитељ обуке: Ивана Јанковић
Година обуке: 2019.