Подела речи на слогове; слоготворно Р; растављање речи на крају реда (основна правила)

Аутор: Веран Јаџић, ОШ "Милан Муњас", Уб
Водитељ обуке: Немања Гмизић
Година обуке: 2019.