Појам енергије. Врсте енергија. Механичка енергија тела - кинетичка и потенцијална енергија тела

Аутор: Даниел Парађеновић, ОШ "Јован Јовановић Змај", Зрењанин
Водитељ обуке: Арпад Пастор
Година обуке: 2019.