Појам и настанак првих насеља

Аутор: Невена Влајић, ОШ "Светозар Марковић", Београд (Врачар)
Водитељ обуке: Љиљана Лазаревић
Година обуке: 2019.