Појам процента

Аутор: Гордана Цвркотић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Београд (Вождовац)
Водитељ обуке: Душица Пецељ
Година обуке: 2019.