Појам разломка

Аутор: Бојана Божић, ОШ "Сутјеска", Београд (Земун)
Водитељ обуке: Снежана Паравиња Шкрбић
Година обуке: 2019.