Појам троугла и његови елементи

Аутор: Даница Перендић, ОШ "Доситеј Обрадовић", Омољица
Водитељ обуке: Синиша Ћулафић
Година обуке: 2019.