Покретљивост

Аутор: Марина Нешић, ОШ "Синиша Јанић", Власотинце
Водитељ обуке: Јасмина Петровић
Година обуке: 2019.