Порекло и разноврсност живог света

Аутор: Биљана Брковић Ускоковић, ОШ "Милица Павловић", Чачак
Водитељ обуке: Марина Грујичић
Година обуке: 2019.