Правопис – велико слово, писање речце не, запета ( вежбање и утврђивање)

Аутор: Даниела Радосав Николић, ОШ "Младост", Вршац
Водитељ обуке: Слађана Гранић
Година обуке: 2019.