Прелазак улице на другу страну

Аутор: Сања Глигоровић, ОШ "Свети Сава", Краљево
Водитељ обуке: Ивица Жупањац
Година обуке: 2019.