Present Continuous – affirmative and negative

Аутор: Ивана Глигорин, ОШ "Ђура Јакшић", Кикинда
Водитељ обуке: Драгица Средојев
Година обуке: 2019.