Придеви (значење и врста придева)

Аутор: Марија Милојевић, ОШ "Свети Сава", Баточина
Водитељ обуке: Данило Иличић
Година обуке: 2019.