Примена правила дељивости

Аутор: Гордана Кокиновић, ОШ "Иво Лола Рибар", Рума
Година обуке: 2020.